Maar ons was vriendelik onder julle soos ‘n pleegmoeder haar kinders koester."
BIBLE | PAGES TOTAL: 517349 | ELAPSED TIME: 0.028ms | MEMORY USAGE: 2.67 MB | POWERED BY FLEXTYPE | MORE EXAMPLES