Ook het ons nie eer van mense, òf van julle òf van ander gesoek nie, al kon ons as apostels van Christus met gesag optree."
BIBLE | PAGES TOTAL: 517349 | ELAPSED TIME: 0.025ms | MEMORY USAGE: 2.67 MB | POWERED BY FLEXTYPE | MORE EXAMPLES