Want ons vermaning was nie uit dwaling of uit onsuiwerheid of uit bedrog nie;"
BIBLE | PAGES TOTAL: 517349 | ELAPSED TIME: 0.026ms | MEMORY USAGE: 2.67 MB | POWERED BY FLEXTYPE | MORE EXAMPLES