maar alhoewel ons vantevore, soos julle weet, in FilĂ­ppi gely het en mishandel is, het ons in onse God vrymoedigheid gehad om aan julle die evangelie van God te verkondig onder veel stryd."
BIBLE | PAGES TOTAL: 517349 | ELAPSED TIME: 0.027ms | MEMORY USAGE: 2.67 MB | POWERED BY FLEXTYPE | MORE EXAMPLES