Daarom wou ons na julle toe kom, ek Paulus, meer as een maal; maar die Satan het ons verhinder."
BIBLE | PAGES TOTAL: 517349 | ELAPSED TIME: 0.025ms | MEMORY USAGE: 2.67 MB | POWERED BY FLEXTYPE | MORE EXAMPLES