Maar nadat ons, broeders, ‘n kort tydjie van julle geskeie was—in persoon, nie met die hart nie—het ons met groot verlange ons des te meer beywer om julle aangesig te sien."
BIBLE | PAGES TOTAL: 517349 | ELAPSED TIME: 0.030ms | MEMORY USAGE: 2.67 MB | POWERED BY FLEXTYPE | MORE EXAMPLES