deurdat hulle ons verhinder om tot die heidene te spreek dat hulle gered kan word, sodat hulle die maat van hulle sondes gedurig vol kan maak. Maar die toorn het oor hulle gekom tot die einde toe."
BIBLE | PAGES TOTAL: 517349 | ELAPSED TIME: 0.025ms | MEMORY USAGE: 2.67 MB | POWERED BY FLEXTYPE | MORE EXAMPLES