wat ook die Here Jesus en hulle eie profete gedood en ons vervolg het en God nie behaag nie en teen alle mense gekant is,"
BIBLE | PAGES TOTAL: 517349 | ELAPSED TIME: 0.030ms | MEMORY USAGE: 2.67 MB | POWERED BY FLEXTYPE | MORE EXAMPLES