en betuig het dat julle waardiglik moet wandel voor God wat julle tot sy koninkryk en heerlikheid roep."
BIBLE | PAGES TOTAL: 517349 | ELAPSED TIME: 0.046ms | MEMORY USAGE: 2.69 MB | POWERED BY FLEXTYPE | MORE EXAMPLES