Julle weet tog self, broeders, dat ons ingang by julle nie tevergeefs was nie;"
BIBLE | PAGES TOTAL: 517349 | ELAPSED TIME: 0.028ms | MEMORY USAGE: 2.67 MB | POWERED BY FLEXTYPE | MORE EXAMPLES